2016-07-12

Saimniek, neizmet brāķētos augļus un dārzeņus

Saimniek, neizmet brāķētos augļus un dārzeņus! Sadarbībā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi aicinām zemniekus neizmest vai neatstāt uz lauka sapūšanai tos augļus un dārzeņus, kas neatbilst standartam, vai vizuālu bojājumu dēļ nav iespējams realizēt tālāk. Šos produktus iespējams ziedot Paēdušai Latvijai trūkumā nonākušo ģimeņu atbalstam ar veselīgu vietējo produkciju. Apmeklē http://paedusailatvijai.lv/kontakti , atrodi tuvāko izdali punktu un sazinies, lai vienotos par produkcijas ziedošanu.

Noslēdzot ziedojumu līgumu ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Nodokļa atlaidi ziedotājiem piemēro 85 procentu apmērā no summām, kuras ziedotas, bet ne vairāk kā 20 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējās summas attiecīgajā taksācijas periodā.

TU VARI SNIEGT ATBALSTU

Ziedojot portālā ziedot.lv
Ziedot
Palīdzot citos veidos
Uzzināt vairāk